This blog is to share the interesting and beneficial hobbies such as collection of coins, banknotes, stamps, coupons, key chains,fridge magnet

Wednesday, 12 June 2013

$20 Aziz Taha


Wang kertas $20 diatas mula diperkenalkan dan dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 1982 sehingga tahun 1997. Ia ditandatangani oleh Tan Sri Abdul Aziz Bin Haji Taha. Dicetak oleh Bradbury Wilkinson. Prefix pertama adalah TA,seterusnya prefix TB sehingga prefix TD. Manakala prefix TE adalah prefix yang terakhir. Secara keseluruhannya,reka bentuk wang kertas ini adalah berdasarkan kepada corak-corak bertam atau pelupoh. Potret Yang Di Pertuan Agong dikelilingi oleh corak hiasan yang biasa digunakan di dulang perak Melayu. Disebelah kiri pula,adalah "bangau",iaitu ukiran di hilir sebuah kapal Melayu.


Di muka belakang pula terdapat Bangunan Bank Negara Malaysia di Kuala Lumpur serta logo disebelah kiri pada bahagian atas. Ia juga turut dihiasi dengan pokok mangkuk kera (pitcher plant) dari negeri Sabah. Manakala disebelah kanan adalah corak dari perisai Sarawak.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...