This blog is to share the interesting and beneficial hobbies such as collection of coins, banknotes, stamps, coupons, key chains,fridge magnet

Thursday, 27 June 2013

Fungsi Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 26 Januari 1959 dibawah Akta Bank Negara Malaysia 1958 (Pindaan -1994). Ibu pejabatnya terletak di Kuala Lumpur,ibu negara persekutuan Malaysia. Bank Negara Malaysia merupakan badan berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Bank bertanggungjawab kepada Menteri Kewangan Malaysia dan memaklumkan hal-hal yang berkaitan dengan dasar sektor monetri dan kewangan kepada Menteri. Sebagai Bank Pusat Malaysia, Bank Negara Malaysia merupakan pihak yang berkuasa yang mengawal selia sistem kewangan dan ekonomi negara.

Fungsi-fungsi utama Bank Negara Malaysia seperti yang termaktub di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009 yang baru dikanunkan adalah untuk:-
  • Membentuk dan melaksanakan dasar monetari di Malaysia
  • Menerbitkan mata wang dan menyimpan rizab bagi menjaga nilai mata wang tersebut
  • Mengawal selia dan mengawas institusi-institusi kewangan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh bank berkenaan
  • Menyediakan pengawasan ke atas pasaran-pasaran wang dan pertukaran asing
  • Melaksanakan pengawasan ke atas sistem-sistem penjelasan pembayaran
  • Menggalakkan sebuah sistem kewangan yang teguh,progresif dan tergolong
  • Menggalakkan sebuah rejim kadar pertukaran yang selaras dengan asas-asas ekonomi
  • Bertindak sebagai penasihat kewangan,jurubank dan agen kewangan kerajaan
(Sumber: Bank Negara Malaysia)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...